”முஸ்லிம்கள் கவனிக்க வேண்டியவை” – கூடுவாஞ்சேரி கிளை பெண்கள் பயான்

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி கிளை சார்பாக கடந்த  19-05-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி பானு அவர்கள் ”முஸ்லிம்கள் கவனிக்க வேண்டியவை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…