”முஸ்லிம்கள் அன்றும் இன்றும்” – சிங்லிமேடு கிளை பெண்கள் பயான்

திருவள்ளூர் மாவட்டம் சிங்லிமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 19-05-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜூபைர் அவர்கள் ”முஸ்லிம்கள் அன்றும் இன்றும்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……