முஸ்லிம்களுக்கு 2 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு போதாது- புதுவை முதலமைச்சருக்கு TNTJ கடிதம்

புதுவை முதலமைச்சருக்கு TNTJ எழுதிய கடிதம்: