முருகன் என்பவர்க்கு திருக்குரான் தமிழாக்கம்-தி நகர் கிளை- விநியோகம் –

தென்சென்னை மாவட்டம் தி.நகர் கிளையின் சார்பாக கடந்த 18/9/14 அன்று முருகன் என்ற பிற சமய சகோதரருக்கு திருக்குரான் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………

  .

 அல்ஹம்துலில்லாஹ்