“முயற்சி திருவினையாக்கும்” – ஜப்ரியா கிளை வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் ஜப்ரியா கிளை சார்பாக கடந்த 06-09-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஹ்சின் அவர்கள் “முயற்சி திருவினையாக்கும்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………