முன்மாதிரி முஸ்லிம் – வெங்கடேஸ்வரா நகர் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

திருப்பூர் மாவட்டம் வெங்கடேஸ்வரா நகர் கிளை  சார்பாக கடந்த 01-10-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜாகிர் அப்பாஸ்  அவர்கள் “முன்மாதிரி முஸ்லிம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………..