முன்மாதிரி ஏகத்துவ குடும்பம் – ஷார்ஜா ரோலா மர்கஸ் வாராந்திர பயான்

ஷார்ஜா மண்டலம் ரோலா மர்கசில் கடந்த 04-10-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஹம்மது பாரூக் அவர்கள் “முன்மாதிரி ஏகத்துவ குடும்பம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………….