முனிச்சாலை கிளை பெண்கள் பயான்

மதுரை மாவட்டம் முனிச்சாலை கிளை சார்பாக கடந்த 03-05-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. பெண்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.