முத்துப்பேட்டை கிளை 1 தர்பியா

திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை கிளை 1 சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று மானவ மானவியர்களுக்கான தர்பியா நடைபெற்றது…………..