முத்துப்பேட்டை கிளை 1 தஃவா

திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை கிளை 1 சார்பாக கடந்த 02-10-2013 அன்று தஃவா பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது.