முத்துப்பேட்டை கிளை 1ன் மெகா போன் பிரச்சாரம்

திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை கிளை 1ன் சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது……………