முத்துப்பேட்டை கிளை 1ன் தஃவா

திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை கிளை 1 சார்பாக கடந்த 08-10-2013 அன்று விபாச்சாரத்தை தடுக்கும் விதமாக விழிப்புனர்வு பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது…………