முத்துபேட்டை கிளை 1 – தர்பியா முகாம்

திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துபேட்டை கிளை 1 னின் சார்பாக 11/10/2015 அன்று  தர்பியா முகாம் நடைபெற்றது.