முதியோர் இல்லத்திற்கு  ம௫த்துவ உதவியாக மாத்திரைகள் இலவசம் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

 திருவள்ளுர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 15-02-2015 அன்று முதியோர் இல்லத்திற்கு  ம௫த்துவ உதவியாக மாத்திரைகள் வழங்கப்பட்டது . அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………..