முதியோர்களை பேனுவோம் – துபை மண்டலம் வாராந்திர சொற்பொழிவு

துபை மண்டலம் சார்பாக கடந்த  06-06-2014 அன்று வாராந்திர சொற்பொழிவு நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஹம்மது நாஸிர் அவர்கள் “முதியோர்களை பேனுவோம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………………………