முதல் உதவி பயிற்சி முகாம் – பஹ்ரைன் மண்டலம்

பஹ்ரைன் மண்டல தலைமை மர்கஸில் கடந்த 29-11-2013 அன்று “மருத்துவ முதல் உதவிகள் பயிற்சி” முகாம் நடைபெற்றது. சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டு பயன் பெற்றனர்.