மீனாம்பாள்புரம் கிளை தஃவா

மதுரை மாவட்டம் மீனாம்பாள்புரம் கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று சத்தியம் வென்றது சூனியம் தோற்றது என்ற தலைப்பில் பேனர்கள் வாகனங்களில் ஒட்டப்பட்டது…………………………….