“மிஹ்ராஜ் தரும் படிப்பினை” – ஃபாஹில் கிளை வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் ஃபாஹில் கிளை சார்பாக கடந்த 31-5-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது.இதில் சகோ. அபு உஸ்மானி அவர்கள் “மிஹ்ராஜ் தரும் படிப்பினை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…….