”மிஹ்ராஜ் தரும் படிப்பினை” – ரவ்தா கிளை வாராந்திர ப்யான்

குவைத் மண்டலம் ரவ்தா கிளை சார்பாக கடந்த 24-5-2013 அன்று வாராந்திர ப்யான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ. காதர் ஒலிஅவர்கள் ”மிஹ்ராஜ் தரும் படிப்பினை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்….