மிராஜ் தரும் படிப்பினைகள் – அந்தலுஸ் கிளை வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் அந்தலுஸ் கிளை சார்பாக கடந்த 23-05-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜபருல்லா அவர்கள் “மிராஜ் தரும் படிப்பினைகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………