மிஃராஜ் தரும் படிப்பினை – பர்துபை கிளை வாராந்திர பயான்

துபை மண்டல பர்துபை கிளை மர்கஸில் கடந்த 22-05-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஹையத்தீன் அவர்கள் “மிஃராஜ் தரும் படிப்பினை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………….