மாவட்ட பேச்ச பயிற்சி – நாகை வடக்கு

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நாகை வடக்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 01/09/2016 அன்று மாவட்ட பேச்ச பயிற்சி நடைபெற்றது.

பயிற்சி அளிததவர்(கள்): ஹிக்மத்துல் பஷிரி ஆலிமா
பயிற்சி பெற்றவர் எண்ணிக்கை: 10