மாவட்ட பேச்ச பயிற்சி – அல் ஹஸா மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அல் ஹஸா மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 10/11/2016 அன்று மாவட்ட பேச்ச பயிற்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:

பயிற்சி அளிததவர்(கள்): செய்யதாலி ,ரியாஜி
பயிற்சி பெற்றவர் எண்ணிக்கை: 12