மாவட்ட தர்பியா – துபாய் மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 06/01/2017 அன்று மாவட்ட தர்பியா நடைபெற்றது.

தலைப்பு: களங்களும் கனவுகளும்
உரையாற்றிவர்(கள்): ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி
பேச்சாளர்: மாநிலப் பேச்சாளர்