மாவட்ட தர்பியா – அல் ஹஸா மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அல் ஹஸா மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 18/11/2016 அன்று மாவட்ட தர்பியா நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:

தலைப்பு: கொள்கை விளக்கம்
உரையாற்றிவர்(கள்): செய்யதாலி
மாவட்டப் பேச்சாளர்