மாவட்ட தர்பியா – அபுதாபி மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அபுதாபி மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 28/10/2016 அன்று மாவட்ட தர்பியா நடைபெற்றது.

தலைப்பு: அழைப்பாளர்களை உறுவாக்க பயிற்சி
உரையாற்றிவர்(கள்): ஹாமின் இபுராஹிம் மற்றும் ஜாஃபர்
பேச்சாளர்: மாநிலப் பேச்சாளர்