மார்க்க அறிவுப் போட்டி – தொண்டி கிளை

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி கிளை சார்பாக கடந்த 07-08-2013 அன்று மார்க்க அறிவுப் போட்டி நடைபெற்றது. வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது.