மார்க்க அறிவுப் போட்டி – கோட்டூர்

நெல்லை மாவட்டம் கோட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 30-09-2013 அன்று மாணவர்களுக்கு மார்க்க அறிவுப் போட்டி நடைபெற்றது.