மார்க்கமா? உறவினர்களா? & இறைவனை வணங்குவது ஏன்?


ஒளிபரப்பான தேதி: 16-10-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: பி.ஜே & பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி
தலைப்பு: மார்க்கமா? உறவினர்களா? & இறைவனை வணங்குவது ஏன்?
நேரம்: 58:06 min
அளவு: 64:3 MB

  • image16-10-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி