மார்க்கத்தின் அதிகாரம் அல்லாஹ்வுக்கே 9-10-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 9-10-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: பி.ஜே
தலைப்பு: மார்க்கத்தின் அதிகாரம் அல்லாஹ்வுக்கே (கீழக்கரை ஜும்ஆ பயான்)
நேரம்: 39:21 min
அளவு: 46:7 MB

  • image9-10-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி