மாமான்தூர் கிராமத்தில் – விழுப்புரம் மேற்கு

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக 14-02-2012 அன்று மாமான்தூர் கிராமத்தில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் இறுதிப் பேருரை என்ற சொற்பொழிவு ப்ரோஜெக்ட்டர் மூலம் திரையிடப்பட்டு தஃவா செய்யப்பட்டது.