“மாமனிதர் நபிகள் நாயகம், அர்த்தமுள்ள இஸ்லாம், மனிதனுக்கேற்ற மார்க்கம் ” நூல் விநியோகம் – செங்கல்பட்டு