“மாமனிதர்நபிகள் நாயகம்” நூல் விநியோகம் – வத்தலகுண்டு