“மஹ்ஷரில் மனிதனின் நிலை” – சால்மியா கிளை வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் சால்மியா கிளை சார்பாக கடந்த 23-08-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ. அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் “மஹ்ஷரில் மனிதனின் நிலை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……….