மஹ்ஷரில் மனிதனின் நிலை பாகம் 2 – ஆம்பூர் கிளை வாராந்திர பயான்

வேலூர் மாவட்டம்  ஆம்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 28-09-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.குல்ஸார் நஃவ்மான் அவர்கள் ”மஹ்ஷரில் மனிதனின் நிலை பாகம் 2” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.