மஹ்ஷரில் மனிதனின் நிலை – தாவடிப்பட்டு கிராம பெண்கள் பயான்

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி கிளையின் சார்பாக 12/04/2012 அன்று தாவடிப்பட்டு கிராமத்தில் மஹ்ஷரில் மனிதனின் நிலை என்ற தலைப்பில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.