மஸ்ஜிதுல் ஹராம் மற்றும் மஸ்ஜிதுந் நபவியை நேரடியாக கண்டு மகிழுங்கள்!

மக்காவில் உள்ள மஸ்ஜிதுல் ஹராம் மற்றும் மதினாவில் உள்ள மஸ்ஜிதுந் நபவியை இணையதளம் மூலம் மிகத்து துள்ளியமாக பல கோணங்களில் நேரடியாக பின் வரும் இணைப்பின் மூலம் காணலாம்!

மக்கா மதினாவில் ரமளான் மாதத்தில் அலைமோதும் மக்கள் கூட்டத்தை நேரடியாக கண்டு மகிழுங்கள்!

மக்கா

mms://38.96.148.74/Quran2

மதினா

mms://38.96.148.74/Sunna2