மழை தொழுகை – சோழபுரம் கிளை

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் சோழபுரம் கிளையில் கடந்த 05-05-2013 அன்று மழை தொழுகை நடைபெற்றது…….