மளான் சஹர் நேர சிறப்பு நிகழச்சி மளான் சஹர் நேர சிறப்பு நிகழச்சி – பெட்மாநகரம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தூத்துக்குடி மாவட்டம் பெட்மாநகரம் கிளையில் கடந்த 27-7-2011 அன்று ரமளான் சஹர் நேர சிறப்பு நிகழச்சி குறித்துமளான் சஹர் நேர சிறப்பு நிகழச்சி செய்யப்பட்டது.