“மறைவான இணைவைப்பு” – திருமங்கலக்குடிகிளை தெருமுனை பிரச்சாரம்

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் திருமங்கலக்குடி கிளையின் சார்பாக கடந்த  28.09.2013 அன்று  தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது . இதில் சகோதரர் . இலியாஸ் அவர்கள் “மறைவான இணைவைப்பு”என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள் . பொதுமக்கள் கேட்டு பயன் பெற்றனர்.