மறைவானவற்றை நம்புதல் – குன்னூர் பெண்கள் பயான்

நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் கிளையில் கடந்த 1-4-2012 அன்று மறைவானவற்றை நம்புதல் என்ற தலைப்பில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. பெண்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.