மறுமை வெற்றி – இணையம் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

குமரி மாவட்டம் இணையம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-04-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.லுக்மான் அவர்கள் ”மறுமை வெற்றி” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………….