மறுமை வெற்றி – ஆல்வார் தோப்பு கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம் ஆல்வார் தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 30-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி அஃப்சானாஅவர்கள் அவர்கள் ”மறுமை வெற்றி” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………….