மறுமை விசாரணை – பட்டாபிராம் கிளை பெண்கள் பயான்

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 04-10-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. 
இதில் சகோ.ஷேக் அவர்கள் “மறுமை விசாரணை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………