மறுமை சிந்தனை 9-9-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 9-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி
தலைப்பு: மறுமை சிந்தனை
நேரம்: 49:37 min
அளவு: 58.85 MB

  • image9-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி