”மறுமை சிந்தனை” – பொள்ளாச்சி கிளை பயான்

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி கிளை சார்பாக கடந்த 15-05-2013 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜாகிர் அவர்கள் ”மறுமை சிந்தனை” என்ற தலைபில் உரையாற்றினார்கள்…..