“மறுமை சிந்தனை” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பட்டாபிராம் கிளை