மறுமையை மறந்த மனிதன் – வேலூர் கிளை வாராந்திர தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த  23-05-2014 அன்று வாராந்திர தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இஸ்மாயில் அவர்கள் “மறுமையை மறந்த மனிதன்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………..