“மறுமையின் நிகழ்வுகள்” – பர்துபை கிளை பயான்

துபை TNTJ கிளையான பர்துபை கிளை மர்கஸில் 16.02.2012 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் துபை மண்டல அழைப்பாளர் சகோ.சாஜிதுர் ரஹ்மான் அவர்கள் “மறுமையின் நிகழ்வுகள்” என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!