மருத்துவ முகாம் – அசோக் நகர் கிளை

தென் சென்னை மாவட்டம் அசோக் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 28-09-2013 அன்று B.P. மற்றும் SUGAR பரிசுதனை செய்யும் முமாம் நடைபெற்றது………………..